onsdag, april 08, 2015

Säkerhetskopiera program från SVTplay (och andra streamingtjänster)

Som småbarnsförälder brottas man ibland med ungar som vill se program om och om och om och om igen. Detta kan ibland vara problematiskt då vissa sajter har begränsad tid för hur länge ett program är tillgängligt.

För att råda bot på detta kan man använda programmet svtplay-dl.

Det kan ta en URL från t.ex. SVTplay och tanka ner avsnittet/programmet till en fil för lokal uppspelning.

Detta kan vara en lösning om man har en konsoll eller annan mediaspelare som inte kan spela upp program via streamingtjänster likt SVTplay.

Huruvida detta är lagligt kanske kan debatteras men jag anser att man ska kunna ladda ner en kopia för privat bruk om det går att se gratis på nätet.

Programmet kan laddas ner och installeras via git.

 git clone git://github.com/spaam/svtplay-dl

Kör man Ubuntu 14.04 eller Debian Jessie finns det att installera medelst

apt-get install svtplay-dl

Kör man OSX går det att ladda ner via homebrew.

brew install svtplay-dl

För att ladda ner kör man:

svtplay-dl http://URL_TILL_SVTPLAY_PROGRAM

Detta är ett terminalbaserat program och lämpar sig bra i script eller över en ssh-anslutning.

Vill man ha ett grafiskt gränssnitt kan man istället titta på Pirate Player