torsdag, april 02, 2015

Använda Google Drive i terminalen

Ibland vill man kunna scripta eller på annat sätt kunna utnyttja sitt Google Drive-utrymme när man inte har tillgång till en desktop-dator.
Command-line-programmet Gdrive löser detta genom att ge ett textbaserat interface till ens Google Drive-konto.
Det är inte riktigt som att montera en nätverksutdelning eller hårddisk utan mer ett kommandoverktyg för att ladda upp, ladda ner och lista filer.

Exempel (fräckt kopierat från github)

Lista filer

$ drive list
Id               Title           Size   Created
0B3X9GlR6EmbnenBYSFI4MzN0d2M  drive-freebsd-amd64    5 MB   2013-01-01 21:57:01
0B3X9GlR6EmbnOVRQN0t6RkxVQk0  drive-windows-amd64.exe  5 MB   2013-01-01 21:56:41
0B3X9GlR6Embnc1BtVVU1ZHp2UjQ  drive-linux-arm      4 MB   2013-01-01 21:57:23
0B3X9GlR6EmbnU0ZnbGV4dlk1T00  drive-linux-amd64     5 MB   2013-01-01 21:55:06
0B3X9GlR6EmbncTk1TXlMdjd1ODQ  drive-darwin-amd64    5 MB   2013-01-01 21:53:34

Ladda upp fil/mapp

$ drive upload --file drive-linux-amd64
Id: 0B3X9GlR6EmbnU0ZnbGV4dlk1T00
Title: drive-linux-amd64
Size: 5 MB
Created: 2013-01-01 21:55:06
Modified: 2013-01-01 21:55:06
Owner: Petter Rasmussen
Md5sum: 334ad48f6e64646071f302275ce19a94
Shared: False
Uploaded 'drive-linux-amd64' at 510 KB/s, total 5 MB
Ladda ner

$ drive download --id 0B3X9GlR6EmbnenBYSFI4MzN0d2M
Downloaded 'drive-freebsd-amd64' at 2 MB/s, total 5 MB

Själv använder jag det som backup/mellanlagring från min ena raspberry-pi burk.