fredag, mars 27, 2015

Maxa nedladdningar i terminalen

Här är ännu ett tips när det kommer till att tanka ner filer via terminalen.

Många sajter/ftp-servrar har en gräns på hur mycket trafik en anslutning får lov att ladda ner i.
Detta kan man i vissa fall råda bot på med programmet axel. Vad programmet gör är att det öppnar flera samtidiga anslutningar mot servern man hämtar från och kan då i bästa fall kräma ur max nedladdningshastighet ur den uppkoppling man har.

Exempel 1 - Wget:

 Length: 70038456 (67M) [application/octet-stream]
Saving to: `ubuntu-14.04-server-ppc64el.template.2'
100%[==================>] 70,038,456  1.33M/s   in 46sSamma fil med Axel

Downloaded 66.8 megabytes in 24 seconds. (2806.91 KB/s)Detta är kanske inte helt sjyst mot den servern man kör mot men det är en avvägning ;)

Jag brukar även använda axel till att testa uppkopplingen jag sitter på. Kanske inte hundra procent tillförlitligt men en snabb test om man misstänker att man har problem på sin internetförbindelse.